Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG ĐẠI BIÊU HĐND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021- 2026
Ngày cập nhật 28/04/2021

  Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Ủy ban bầu cử huyện Quảng Điền đã ban hành Nghị quyết số 35 về việc phân bổ số người ứng cử và số đại biểu được bầu theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân

dân huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 và Công bố sách chính thức 51 người ứng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền Khóa XI, nhiệm kỳ 2021- 2026 với tổng số 09 đơn vị bầu

cử như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 01: Thị trấn Sịa (gồm 10 Tổ dân phố).

- Tổng số người ứng cử là:       07 người;

- Số đại biểu được bầu:            04 đại biểu.

2. Đơn vị bầu cử số 02: Xã Quảng Phước (gồm 08 thôn).

- Tổng số người ứng cử là:       05 người;

- Số đại biểu được bầu:            03 đại biểu.

3. Đơn vị bầu cử số 03: Xã Quảng An (gồm 07 thôn).

- Tổng số người ứng cử là:       05 người;

- Số đại biểu được bầu:            03 đại biểu.

4. Đơn vị bầu cử số 04: Xã Quảng Thành (gồm 09 thôn).

- Tổng số người ứng cử là:       05 người;

- Số đại biểu được bầu:            03 đại biểu.

 

5. Đơn vị bầu cử số 05: Xã Quảng Thọ (gồm 07 thôn).

- Tổng số người ứng cử là:       05 người;

- Số đại biểu được bầu:            03 đại biểu.

6. Đơn vị bầu cử số 06: Xã Quảng Vinh (gồm 13 thôn).

- Tổng số người ứng cử là:       05 người;

- Số đại biểu được bầu:            03 đại biểu.

7. Đơn vị bầu cử số 07: Xã Quảng Phú (gồm 10 thôn).

- Tổng số người ứng cử là:       05 người;

- Số đại biểu được bầu:            03 đại biểu.

8. Đơn vị bầu cử số 08: Gồm xã Quảng Lợi (08 thôn) xã Quảng Thái (07 thôn).

- Tổng số người ứng cử là:       07 người;

- Số đại biểu được bầu:            04 đại biểu.

9. Đơn vị bầu cử số 09: Gồm xã Quảng Ngạn (07 thôn) Xã Quảng Công (07 thôn).

- Tổng số người ứng cử là:       07 người;

- Số đại biểu được bầu:            04 đại biểu.

(Có danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 09 đơn vị bầu cử kèm theo

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 121.204
Truy cập hiện tại 4