Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG ĐẠI BIÊU HĐND XÃ QUẢNG PHƯỚC KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021- 2026
Ngày cập nhật 30/04/2021

   Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử xã Quảng Phước đã Công bố Danh sách chính thức 42 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

xã Quảng Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 ở 08 đơn vị bầu cử như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 01: Thôn Mai Dương

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

2. Đơn vị bầu cử số 02: Thôn Lâm Lý

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

3. Đơn vị bầu cử số 03: Thôn Hà Đồ - Phước Lập

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

4. Đơn vị bầu cử số 04: Gồm Đội 1 và Xóm 3 thôn Khuông Phò Đông

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

5. Đơn vị bầu cử số 05: Gồm Đội 3 và Xóm 4 thôn Khuông Phò Đông

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

6. Đơn vị bầu cử số 06: Gồm Đội 4 và đội 5 thôn Thủ Lễ 2

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

7. Đơn vị bầu cử số 07: Gồm Đội 6 thôn Thủ Lễ 2 và Đội 7 thôn Thủ Lễ 3

- Tổng số người ứng cử là: 05 người;

- Số đại biểu được bầu:      03 đại biểu.

8. Đơn vị bầu cử số 08: Gồm Đội 8 và đội 9 thôn Thủ Lễ 3

- Tổng số người ứng cử là: 07 người;

- Số đại biểu được bầu:      04 đại biểu.

 

(Có danh sách chính những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã  Quảng Phước  khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ở mỗi đơn vị bầu cử kèm theo)./.                                                                                                                              

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 121.210
Truy cập hiện tại 6