Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG ĐẠI BIÊU HĐND TỈNH KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2021- 2026
Ngày cập nhật 28/04/2021

    Ngày 25 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công bố số 50 về danh sách chính thức 86 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 14 đơn vị bầu cử như sau: 

     1. Đơn vị bầu cử số 01: Huyện Phong Điền gồm 15 xã và 01 Thị Trấn 

      - Tổng số người ứng cử là: 07 người 

      - Tổng số người được bầu là 04 đại biểu 

  2. Đơn vị bầu cử số 02: Huyện Quảng Điền gồm 10 xã và 01 Thị Trấn 

      - Tổng số người ứng cử là: 07 người 

 

      - Tổng số người được bầu là 04 đại biểu 

  3. Đơn vị bầu cử số 03: Thị xã Hương Trà gồm 07 phường và 08 xã

      - Tổng số người ứng cử là: 08 người 

 

      - Tổng số người được bầu là 05 đại biểu 

    4. Đơn vị bầu cử số 04: Thành Phố Huế gồm 07 phường: Hương Long, Kim Long, Phú Thuận, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc và Thuận Thành

      - Tổng số người ứng cử là: 07 người 

      - Tổng số người được bầu là 04 đại biểu 

    5. Đơn vị bầu cử số 05: Thành Phố Huế gồm 07 phường: An Hòa, Hương Sơ, Phú Bình, Phú Cát, Phú Hậu, Phú Hiệp và Phú Hòa 

      - Tổng số người ứng cử là: 05 người 

 

      - Tổng số người được bầu là 03 đại biểu 

      6. Đơn vị bầu cử số 06: Thành Phố Huế gồm 07 phường: An Cựu, An Đông, An Tây, Phú Hội, Phú Nhuận, Vỹ Dạ và Xuân Phú

      - Tổng số người ứng cử là: 07 người 

      - Tổng số người được bầu là 04 đại biểu 

      7. Đơn vị bầu cử số 07: Thành Phố Huế gồm 06 phường : Phước Vĩnh, Phường Đúc, Thủy Biểu, Thủy Xuân, Trường An và Vĩnh Ninh

      - Tổng số người ứng cử là: 05 người 

 

      - Tổng số người được bầu là 03 đại biểu 

        8. Đơn vị bầu cử số 08: Huyện Phú Vang gồm 09 xã và 01 Thị Trấn: Phú Diên, Phú Dương, Phú Hải, Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Thuận, Vinh An, Vinh Thanh, Vinh Xuân và Thị Trấn Thuận An  

      - Tổng số người ứng cử là: 07 người 

      - Tổng số người được bầu là 04 đại biểu 

       9. Đơn vị bầu cử số 09: Huyện Phú Vang gồm 08 xã và 01 Thị Trấn: Phú An, Phú Hồ, Phú Gia, Phú Lương, Phú Mỹ, Phú Thượng, Phú Xuân, Vinh Hà và thị Trấn Phú Đa  

      - Tổng số người ứng cử là: 05 người 

       - Tổng số người được bầu là 03 đại biểu 

       10. Đơn vị bầu cử số 10: Thị xã Hương Thủy gồm 05 phường và 07 xã 

      - Tổng số người ứng cử là: 08 người 

      - Tổng số người được bầu là 05 đại biểu 

      11. Đơn vị bầu cử số 11 :Huyện Phú Lộc gồm 07 xã và 01Thị Trấn (Lộc An, Lộc Bổn, Lộc Điền, Lộc Hòa, Lộc Sơn, Lộc Trì, Xuân Lộc và Thị Trấn Phú Lộc

      - Tổng số người ứng cử là: 05 người 

      - Tổng số người được bầu là 03 đại biểu 

 

       12. Đơn vị bầu cử số 12: Huyện Phú Lộc gồm 08 xã và 01 Thị Trấn: Giang Hải, Lộc Bình, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc VĨnh, Vinh Hiền, Vinh Hưng, Vinh Mỹ và thị Trấn Lăng Cô

      - Tổng số người ứng cử là: 05 người 

      - Tổng số người được bầu là 03 đại biểu 

        13. Đơn vị bầu cử số 13: Huyện Nam Đông gồm 09 xã và 01 Thị Trấn 

       - Tổng số người ứng cử là: 05 người 

      - Tổng số người được bầu là 03 đại biểu 

       14. Đơn vị bầu cử số 14: Huyện A Lưới gồm 17 xã 01 thị Trấn 

       - Tổng số người ứng cử là: 05 người 

      - Tổng số người được bầu là 03 đại biểu 

 

       

        

 

 

      

      

 

    

       

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 121.194
Truy cập hiện tại 5