Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
Cải cách hành chính
Thực hiện Kế hoạch số  152/KH - UBND ngày  31  tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2021, UBND xã ban hành...
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 1. Về kế hoạch cải cách hành chính Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND...
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và...
Theo văn bản 5193/UBND-TĐKT vừa được UBND tỉnh ban hành thì kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành văn bản điện tử có ký số trong hệ thống Quản lý văn bản điều hành của tỉnh và Trục liên...
Chiều ngày 18/6/2020, UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, đề xuất các nhiệm vụ CCHC nước giai đoạn 2021-2030. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban thường trực...
Ngày 15 tháng 6, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 152/KH-UBND về nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, trong đó mục tiêu đặt ra là sẽ Cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh thuộc vào nhóm “rất tốt” hoặc...
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 1. Về kế hoạch cải cách hành chính Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND...
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 1. Đánh giá chung Nhìn chung kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác...
Phần thứ I TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 1. Công tác chỉ đạo, điều hành - UBND xã...
Thực hiện Công văn số 490/UBND ngày 13/4/2020 của UBND huyện về việc cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính; để cải thiện và nâng cao chất...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 133.407
Truy cập hiện tại 119