Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
Chuyên mục thủ tục hành chính
    
             Ngày 18 tháng 06 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quuyết đính về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa,...
Ngày 19 tháng 01 năm 2021, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021
Kê hoạch duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quan lý chất lương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động tại UBND xã Quảng Phước 
thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của UBND xã, vào ngày 18 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quyết định thực hiện chính sách chất lượng năm 2021
Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ- HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước kỳ họp lần thứ 11, khóa XI nhiệm kỳ 2016 -2021 đã quyết nghị về vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ hiệnđại xã từ ngày 27/8/2020 đến ngày 29/9/2020,cụ thể như sau: Phụ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 133.421
Truy cập hiện tại 115