Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
Tỉnh TT Huế thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với 4 chương trình trọng điểm
Ngày cập nhật 04/01/2019
 

Ngày 01/01/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, qua đó xác định mục tiêu phát triển là: Chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu; phát triển du lịch - dịch vụ; công nghệ thông tin và nâng cao năng suất lao động. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chủ đề của năm 2019 là: “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đáng chú ý là: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5 – 8,0%; Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (GRDP): 1.915 USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 22.700 tỷ đồng; Số doanh nghiệp thành lập mới: 700 doanh nghiệp; Thu ngân sách nhà nước đạt 7.210 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 6.629 tỷ đồng; Lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng tăng 10,5%; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh): 34.000 - 35.000 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng: 43.000 - 44.000 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt 1.055 triệu USD; Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá so sánh): 7.400 - 7.500 tỷ đồng; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 51,9% (có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới); Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch trên 85%; Ổn định tỷ lệ che phủ rừng: 57,3%; Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 64%; Tạo việc làm mới 16.000 người; Tổng lượt khách du lịch: 4,5 - 4,7 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt từ 2,2-2,3 triệu lượt khách...

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành; đồng thời tập trung thực hiện 4 chương trình trọng điểm năm 2019, cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Trung tâm BTDT Cố đô Huế, các sở, ban ngành, đoàn thể  liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.

Về các dự án trọng điểm, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý, tập trung các dự án: các nhà máy thủy điện, nhà máy điện mặt trời Phong Điền II; Bến số 2, số 3 – Cảng Chân Mây. Hỗ trợ triển khai các dự án của Tập đoàn PSH, Vingroup, BRG, FLC, My Way, Logi3, Minh Viễn..., và các dự án đầu tư tại khu vực đô thị mới An Vân Dương... Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương, các sở ngành địa phương liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Các dự án trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49A, Quốc lộ 49B, đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. UBND thành phố Huế theo dõi, đôn đốc hoàn thành dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; triển khai đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế. Ban quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư Đê chắn sóng cảng Chân Mây; tiếp tục hỗ trợ triển khai dự án Laguna (giai đoạn 2), các khu du lịch, phức hợp du lịch - dịch vụ ở Lăng Cô, các dự án trong các khu kinh tế, khu công nghiệp...

 

Tập tin đính kèm:
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 124.127
Truy cập hiện tại 4