Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
Đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội bền vững
Ngày cập nhật 17/01/2020

                                                      

                          Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tại hội nghị triển khai kế hoạch đầu tư công và nhiệm vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 được tổ chức vào chiều ngày 15/01.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công

Năm 2019 tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến, công tác giải ngân một số nguồn vốn cơ bản đạt khá. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2019 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý theo số liệu Kho Bạc Nhà nước tỉnh đạt 74,5% kế hoạch; trong đó: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 80,9% kế hoạch, vốn các chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương đạt 79% kế hoạch, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 87% kế hoạch, vốn trái phiếu chính phủ đạt 100% kế hoạch, vốn nước ngoài (ODA) đạt 55% kế hoạch, vốn từ nguồn thu di tích để lại cho đầu tư đạt 83,4% kế hoạch.

Các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn từ ngân sách trung ương (các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu chính phủ) có tỷ lệ giải ngân khá.

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vui cho rằng, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/01/2021, không được chuyển nguồn sang năm 2021, vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp như tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công đảm bảo năng lực theo quy định; nâng cao năng lực các chủ đầu tư; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt liên quan dự án đầu tư công; Tăng cường chỉ đạo công tác GPMB; quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vui cho biết, năm 2020 có vai trò quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, vì vậy sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ dồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra. Cụ thể, tập trung thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5 – 8,0%; GRDP bình quân đầu người trên 2.150 USD/người; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 27.000 tỷ đồng; Số doanh nghiệp thành lập mới: 750 - 800  doanh nghiệp; số dự án đăng ký mới  25 – 30 dự án. Chủ trì xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế để tiển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ chính trị; Tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án nhà máy thủy điện, nhà máy điện mặt trời Phong Điền II; hỗ trợ triển khai các dự án của Tập đoàn PSH, BRG, Sovico, Ecopark,... Phối hợp với các sở ban, ngành, cơ quan Trung ương đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; triển khai đề án di dời dân cư, GPMB khu vực I Kinh thành Huế;....

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những nỗ lực của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua, điểm lại các kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, ngành kế hoạch và đầu tư đã có những đóng góp rất quan trọng. Tuy nhiên, phải nhìn nhận vào thực tế vẫn còn những mặt hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, kéo dài; Một số chủ đầu tư năng lực quản lý dự án hạn chế; Công tác giải quyết thủ tục tại các cơ quan quản lý nhà nước còn dài, đặc biệt trong công tác thẩm định dự án đầu tư, thiết kế dự toán; chưa đảm bảo cân đối các nguồn lực đầu tư vào các chương trình, dự án trọng điểm để tạo ra đột phá phát triển cho địa phương; Công tác phối hợp chưa chặt chẽ trong việc tổng hợp, đánh giá, quản lý, chia sẻ thông tin dữ liệu với địa phương, ngành, lĩnh vực, sản phẩm,...

Đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện cho ngành Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong quy định, quy chế để hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp tốt hơn. “Tập trung khơi thông nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn, nâng cao tính hiệu quả trong điều hành, nâng cao tính công khai, minh bạch”. Ngành kế hoach và đâu tư cần tích cực tham mưu để các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 sớm  được hoàn thành, làm sao để có thể tạo ra bứt phá hơn nữa ở các khâu, các cấp. “Ngành Kế hoạch và Đầu tư phải là ngành đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, sớm đưa vào vận hành hệ thống giám sát đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh” Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

 

www.thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 124.137
Truy cập hiện tại 5