Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
Ngày cập nhật 20/04/2020

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-TTYT ngày 13/4/2020 của Trung tâm y tế huyện Quảng Điền về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND xã Quảng Phước ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2020

“Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, tích cực, đạt được những thành tích quan trọng trên toàn diện các lĩnh vực. Thể chế quản lý được rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế, tương thích với yêu cầu hội nhập. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần tích cực nâng cao nhận thức và chuyển biến hành động trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thúc đẩy sản xuất thực phẩm sạch, an toàn.

Tuy nhiên, nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm đặc biệt là ở các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp vẫn còn ở mức cao, hoạt động sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm không bảo đảm an toàn vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong khu dân cư vẫn khó khăn; thói quen lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn còn nhiều; tỷ lệ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn cao hơn các nước trong khu vực; việc ngăn ngừa thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả còn hạn chế. Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật, đặc biệt là trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận xã hội, thực thi pháp luật còn yếu. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền về an toàn thực phẩm còn có phần hạn chế.

Chính vì vậy để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm Trung ương chọn chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 là: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

II. MỤC TIÊU

1. Tăng cường công tác, thông tin, truyền thông, chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm; tăng cường công tác giám sát. Nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.

3. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

- Thời gian: Từ 15/4/2020 đến 15/5/2020.

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn xã.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, “Tháng hành động” năm 2020 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

Tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Với chủ đề chính của năm 2020 như đã nêu trên, các hoạt động chính được triển khai như sau:

1. Tổ chức triển khai “Tháng hành động”

Trong giai đoạn hiện nay, để tránh tập trung đông người nơi công cộng, cũng như tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, nên UBND xã không tổ chức hội nghị, lễ phát động mà chuyển qua hình thức chỉ đạo bằng văn bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt trên hệ thống Đài truyền thanh xã.

Thời gian: Từ ngày 15/4/2020 đến 20/4/2020.

2. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm

- Hệ thống Đài truyền thanh xã tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm, đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương...

- Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

2.1. Đối tượng ưu tiên truyền thông

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.

- Cán bộ, công viên chức trong các cơ quan chức năng.

- Người tiêu dùng.

2.2. Nội dung truyền thông

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

        - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả cộng đồng, đặc biệt tập trung đẩy mạnh vai trò và trách nhiệm cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020

- Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2020, Trậm Y tế xã tham mưu UBND xã kế hoạch kiểm tra chuyên ngành VSATTP, đồng thời, chủ trì việc  kiểm tra liên ngành VSATTP tại địa phương.

- Trong quá trình thanh kiểm tra nếu phát hiện cơ sở và cá nhân nào có vi phạm đoàn kiểm tra tham mưu UBND xã xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

4. Công tác báo cáo tổng kết Tháng hành động

Kết thúc Tháng hành động năm 2020, Trạm Y tế tham mưu UBND xã báo cáo kết qủa thực hiện về Trung tâm Y tế Quảng Điền trước ngày 16/5/2020.

V. NGUỒN LỰC

1. Kinh phí

- Nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

- Kinh phí hỗ trợ của địa phương.

2. Tài liệu

- Đĩa tiếng: Thông điệp của Tháng hành động năm 2020.

- Đĩa hình:  Thông điệp của Tháng hành động năm 2020.

Tập tin đính kèm:
Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 121.196
Truy cập hiện tại 5