Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
Công bố 18 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày cập nhật 04/11/2019

Ngày 31/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2792/QĐ-UBND Công bố 18 TTHC thực hiện toàn bộ  quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo đó, 18 TTHC thực hiện toàn bộ  quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là: Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông; Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học; Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học); Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài; Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại; Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp; Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục; Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên; Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường); Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên; Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú ; Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)


 

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 133.408
Truy cập hiện tại 117