Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
cac trang báo
Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2020 và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật
Ngày cập nhật 11/03/2020

Ngày 11/3/2020, UBND xã Quảng Phước ban hành Kế haochj tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2020 và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật với các nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh vật nuôi.

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, dịch cúm gia cầm để phát triển chăn nuôi an toàn, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và môi trường sinh thái.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm đúng thời gian, đúng đối tượng, đạt tỷ lệ và hiệu quả cao.

- Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra; đồng thời, quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm tới thôn, xóm, hộ gia đình.

II. Nội dung thực hiện

1. Đối tượng tiêm phòng

a) Đối với trâu bò

- Tiêm vắc xin tụ huyết trùng cho 100% số trâu, bò trong diện tiêm.

- Tiêm vắc xin lở mồm long móng: Tổ chức tiêm theo kế hoạch của huyện.

b) Đối với dê

- Vắc xin tụ huyết trùng dê.

- Vắc xin lở mồm long móng.

c) Đối với lợn

- Tiêm vắc xin tam liên lợn (tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn) cho 100% đàn lợn nằm trong diện tiêm.

- Tiêm vắc xin lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống theo kế hoạch của huyện.

- Vắc xin E.coli, kháng thể E.coli: Phòng bệnh tiêu chảy và sưng phù đầu cho đàn lợn.

 

d) Đối với gia cầm

- Gà: Vắc xin cúm, newcastle, lasota, tụ huyết trùng, gumboro, đậu.

- Vịt: Vắc xin cúm, dịch tả vịt, tụ huyết trùng.

- Chim cút: Vắc xin cúm, newcastle.

đ) Đối với chó, mèo

Tiêm phòng vắc xin dại chó cho 100% đàn chó, mèo. Trong đợt tiêm phòng vắc xin vụ Xuân, thú y viên kết hợp với Ban cán sự các thôn thống kê đàn chó, mèo hiện có để tiêm phòng bệnh dại triệt để và đăng ký vắc xin với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

2. Thời gian triển khai tiêm phòng

a) Tiêm vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, tiêm vắc xin tam liên lợn (tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn): Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 20/3/2020: Tiêm đại trà vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò, dê; vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, E.Coli, kháng thể E.Coli cho lợn; các loại vắc xin cúm, newcastle, lasota, dịch tả vịt, tụ huyết trùng, gumboro, đậu cho gia cầm.

b) Tiêm vắc xin dại chó: Từ ngày 21/3/2020 đến 21/4/2020.

c) Tiêm vắc xin lở mồm long móng gia súc: Từ ngày 22/4/2020 đến ngày 30/5/2020.

d) Tiêm vắc xin gia cầm: Tiêm thường xuyên trong các tháng.

Lưu ý

- Các đơn vị tổ chức tiêm phòng tập trung, cuốn chiếu theo địa bàn từng thôn.

- Ngoài thời gian tiêm phòng vụ chính, thú y viên phải theo dõi và tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới và vụ chính chưa tiêm phòng.

3. Chỉ tiêu tiêm phòng

Tụ huyết trùng trâu, bò: 100 con, tam liên lợn: 1.200 con, dại chó: 310.

4. Kỹ thuật tiêm phòng, bảo quản vắc xin

Theo tập huấn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và hướng dẫn của nhà sản xuất.

5. Giá dịch vụ tiêm phòng: Như vụ Thu 2019

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chăn nuôi - thú y

- Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, họp triển khai, giao chỉ tiêu cho các thôn, các thú y viên; phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm, tác hại của bệnh LMLM gia súc, các biện pháp phòng, chống đến cộng đồng người dân hiểu và tự giác tham gia thực hiện.

- Thú y viên phụ trách phải chuẩn bị dụng cụ đầy đủ vắc xin, sổ sách ghi chép rõ ràng, cấp phiếu tiêm phòng sau khi đã tiêm cho gia súc giao cho chủ nuôi.

- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tu sữa chuồng trại đảm bảo khô ráo, không bị mưa tạt, gió lùa; đồng thời tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.

- Thực hiện các biện pháp tổng hợp để phòng dịch tái phát, trong đó chú trọng việc giám sát phát hiện dịch sớm, báo cáo nhanh, xử lý gọn ổ dịch không để lây lan; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Khi có gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh  nguy hiểm phải báo với Trạm thú y huyện để kiểm tra, xử lý kịp thời.

- Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo các nội dung tại văn bản chỉ đạo của các cấp. Thực hiện các biện pháp tổng hợp để phòng các loại dịch bệnh khác tái phát; chú trọng việc giám sát phát hiện dịch sớm, báo cáo nhanh, xử lý gọn ổ dịch không để lây lan; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi có gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh nguy hiểm phải báo ngay với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện để kiểm tra, xử lý hộ đầu tiên nhằm tránh lây lan ra diện rộng; chủ động sử dụng ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời..

- Tổ chức tiêu độc, khử trùng định kỳ hàng tháng đến tận hộ chăn nuôi, các hố chôn huỷ gia súc, gia cầm, đường làng, ngõ xóm và những nơi có nguy cơ cao; vận động chủ chăn nuôi tự mua hóa chất tiêu độc, thường xuyên vệ sinh chuồng trại theo hướng dẫn của thú y.

- Phối hợp các ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra và xử lý kiên quyết hành vi mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có thủ tục kiểm dịch, giết mổ động vật để kinh doanh không đúng địa điểm quy định; chủ nuôi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm phòng bắt buộc đối với vật nuôi; thú y viên không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công.

2. Ban Công an xã

Phối hợp với Ban chăn nuôi - thú y tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, lưu thông, mua bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có thủ tục kiểm dịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh thú y. Đồng thời,  xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.             

3. Bộ phận Văn hóa - Thông tin

Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho mọi người về công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

4. BCS các thôn

Phối hợp với Ban chăn nuôi - thú y tổ chức triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

5. Chủ vật nuôi

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho động vật, tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho gia súc, tiêu độc khử trùng định kỳ chuồng trại và trả phí theo quy định.

- Những hộ chăn nuôi, chủ gia trại chăn nuôi nếu cố tình trốn tránh việc tiêm phòng bắt buộc cho vật nuôi và các biện pháp phòng chống dịch sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp lệnh thú y và không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước về phòng chống dịch bệnh cho gia súc theo quy định.

Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 124.125
Truy cập hiện tại 3